Vis siden i mobilvisning
Dansk Svenska Norsk
 

 

CPT har lösningen!

Eko-ekonomiska recirkuleringssystem
för återanvändande av restbetong och spolvatten

 

I samarbete med BIBKO erbjuder CPT individuella lösningar för recirkulering och återanvändning av restbetong och spolvatten från produktionsprocessen - både till fabriksbetongstationer och till elementproduktion.

Genom mer än 20 år har BIBKO varit marknadsledande på området och har i dag ca. 1300 recirkuleringsanläggningar i drift worldwide - anläggningar, som har en dokumenterad driftssäkerhet i betongindustrins barska fysiska miljö.
  

Stationära och mobila anläggningar 

Små, enkla & stora kompletta anläggningar

 

Återanvändning av sand, grus och vatten skyddar miljön och reducerar produktions-omkostnaderna i kraft av:

  • Reducerad vattenförbrukning och -utledning
  • Ingen omkostnad för deponi
  • Återanvändning i produktionen av urtvättat sand och grus

 

- CPT din garanti för kvalitet! 

 

BIBKO GmbH

www.bibko.com


ComTec v/fabriksbetongproduktion

ComTec v/elementproduktion