CPT Concrete Plant TechnologyConcrete Plant Technology

CPT har løsningen

 

CPT har løsningen!

Nøjagtig og pålidelig vanddosering =>
ensartet og konstant betonkonsistens!

 

Vandtilsætning fra vandvægt

Ved produktion af flydebeton/selvkompakterende beton til elementer eller færdigbeton anbefales brug af vandvægt, da dette giver mulighed for tilsætning af en stor vandmængde i blandingen på kort tid. Vandvægten kan udstyres med højtrykstømmepumpe, hvilket betyder kortere tømmetid og stor spuleeffekt i blanderen.

Flowmålerdosering

Anvendes typisk ved produktion af betontyper fra jordfugtig beton op til og med selvkompakterende beton, som oftest sammen med Hydro-Control VI vanddoseringscomputeren, der måler fugtigheden i materialer under tørblanding og herefter doserer den nødvendige vandmængde.

Hydro-Control VI vanddoseringscomputeren anvender den nyeste digitale teknologi til præcist at styre vandtilsætningen i betonblanderen, uanset et varierende fugtindhold til tilslagsmaterialerne.

 

- CPT din garanti for kvalitet!