Vis siden i mobilvisning
Dansk Svenska Norsk
 

Vem är vi?

 

CPT är en kvalificerad samarbetspartner på den Skandinaviska marknaden med omfattande know-how och många års erfarenhet inom maskinutrustning och produktionslösningar till betongindustrin.

 

 

Verksamhetens mission:

”Att erbjuda betongproducenter i Skandinavien
ett brett produktprogram av kvalitetsmaskiner,
som ingår i tillverkningen av betong eller den
färdiga produkten"

 

 

Som våra kunders sparringspartner genom hela processen med att definiera och uppnå den optimala logistiken i produktionsanläggningen, kan CPT ta på sig det överordnande projektansvaret och utarbetar i samarbete med ledande europeiska maskinproducenter kundanpassade lösningar på stort sett varje uppgift - fabriksny maskinutrustning eller moderniseringar.

 

 

Väsäntliga nyckelkriterier för moderna betongproducenter:

  • Slutprodukter av hög kvalitet
  • Differentierade produkter
  • Stärkt image
  • Optimal logistik
  • Hög konkurrenskraft
  • Maximal fleksibilitet
  • Säker arbetsmiljö

 

 

CPT som totalleverantør

CPT’s produktprogram är brett och dynamiskt, och vi eftersträver till att i varje tid kunna erbjuda våra kunder efterfrågade, branschrelevanta maskin-komponenter och supplerande utrustning.

Vi försöker konstant att vara på framkant med utvecklingen inom branschen samt trender i marknaden. Med utgångspunkt i denna vetskap och våra fleråriga erfarenheter tar vi, när vi ser nya möjligheter och värderar dessa relevanta, kontakt med maskinproducenter i hem- och utland beträffande nyutvecklade produkter.

Hos CPT uppfattar vi det som en tillitsförklaring, när en kund placerar en order på maskinutrustning hos oss, där vi lägger stort värde på efterföljande att kunna utföra en optimal service og leverera de nödvändiga reservdelarna för att garantera kunden en konstant optimal produktion - med andra ord anser vi en maskinleverans som inledningen på ett förhoppningsvis flerårigt samarbete.

 

 

Kontakta oss för en icke-bindande chatt om möjligheter!

 

Hans Kristoffersen, VD

Jan-Åke Victor
Försäljningschef Sverige

Søren Dinesen
Försäljningschef Danmark

Torben Broholm
Försäljningschef Norge