Vis siden i mobilvisning
Dansk Svenska Norsk
 

 

CPT har lösningen!

Super-mobila betongstationer

 

CPT går inte på kompromiss, när det gäller kvalitet - all produktionsutrustning är av högsta kvalitet, vilket möjliggör produktion av kvalitetsbetong till varje föremål.

En anläggningsinvestering skall vara framtidssäkrad och ge: 

 
  • ökad produktkvalitet
  • differentierade produkter
  • förbättrad driftsekonomi
  • säker arbetsmiljö

 

  • maximal fleksibilitet
  • optimal logistik
  • allt i allt ÖKAD konkurrenskraft och en starkt image

Super-mobile betongstationer

Super-mobila, moduluppbyggda betongstationer från CPT’s Österrikiska samarbetspartner SBM Mineral Processing GmbH levereras dels som containeranläggning, dels som super-mobila stationer på hjul med en kapacitet på upp till 250 m3/t.

 
EUROMIX konceptet:
 
  • Attraktiv driftsekonomi och stor flexibilitet, i kraft av låga flytt- och installationskostnader och rekordsnabb igångkörning på platsen
  • Hög driftssäkerhet - också under vintersäsongen
  • Miljösäker produktion med minimal miljöpåverkan
 
En totalleverans från CPT inkluderar doserings- och blandareanläggning, värmeanläggning samt recirkuleringsanläggning - och omfattar hela processen från projektering, konstruktion och produktion till installation och igångkörning.

 

Fabriksnya betongstation

eller modernisering

- CPT din garanti för kvalitet!

 

 

 

SBM

www.sbm-mp.at


EUROMIX 3300

Dubbel anläggning

EUROMIX - vinterdrift