Vis siden i mobilvisning
Dansk Svenska Norsk
 

 

CPT har lösningen!

Uppvärmningsanläggning till betongproduktion

 

Speciellt i Skandinavien, där man om vintern typiskt får producera betong vid låga temperatur, innebär uppvärmningsanläggningar stora driftsmässiga, ekonomiska, säkerhetsmässiga och miljömässiga fördelar för betongproducenten.

 

Kontakta CPT för mer information om möjligheter och samarbetspartners!

 

- CPT din garanti för kvalitet!