Vis siden i mobilvisning
Dansk Svenska Norsk
 

 

CPT har løsningen!

Super-mobile betonfabrikker

 
CPT går ikke på kompromis, når det drejer sig om kvalitet. Al produktionsudrustning er af højeste kvalitet, hvilket muliggør produktion af kvalitetsbeton til ethvert formål.
 
En anlægsinvestering skal være fremtidssikret og give:
 
  • øget produktkvalitet
  • differentierede produkter
  • forbedret driftsøkonomi
  • sikkert arbejdsmiljø

 

  • maksimal fleksibilitet
  • optimal logistik
  • alt i alt ØGET konkurrencekraft og et stærkt image 

Super-mobile beton fabrikker

Super-mobile, modulopbyggede betonfabrikker fra CPT’s ønstrigske samarbejdspartner SBM Mineral Processing GmbH leveres dels som containeranlæg, dels som super-mobile anlæg på hjul med en kapacitet på op til 250 m3/t.
 
EUROMIX konceptet:
 
·         Attraktiv driftsøkonomi og høj fleksibilitet, i kraft af lave flytte- og installationsomkostninger samt rekord-hurtig idriftsætning på pladsen
·         Høj driftssikkerhed - også i vintersæsonen
·         Miljøsikker produktion med minimal miljøpåvirkning
 
En totalleverance fra CPT inkluderer doserings- og blandeanlæg, varmeanlæg samt recirkuleringsanlæg – og kan omfatte hele processen fra projektering, konstruktion og produktion til installation og idriftsætning.
  
 

Fabriksnyt betonanlæg
eller modernisering

- CPT din garanti for kvalitet!

 

www.sbm-mp.at


EUROMIX 3300

Dobbelt anlæg

EUROMIX - vinterdrift