Vis siden i mobilvisning
Dansk Svenska Norsk
 

 

CPT har løsningen!

Øko-økonomiske recirkuleringssystemer
til genanvendelse af restbeton og spulevand 

 

I samarbejde med BIBKO tilbyder CPT individuelle løsninger til recirkulering og genanvendelse af restbeton og spulevand fra produktionsprocessen - både til færdigbetonstationer og til elementproduktion.

Gennem mere end 20 år har BIBKO været markedsleder på området og har i dag ca. 1300 recirkuleringsanlæg i drift worldwide - anlæg, som har en dokumenteret driftssikkerhed i betonindustriens barske fysiske miljø.

 

Stationære anlæg & mobilanlæg 

Små, enkle anlæg & store komplette anlæg

 

Genanvendelse af sand, grus og vand beskytter miljøet og reducerer produktionsomkostningerne i kraft af:

  • Reduceret vandforbrug og -udledning
  • Ingen omkostninger til deponi
  • Genanvendelse i produktionen af udvasket sand og grus

 

- CPT din garanti for kvalitet! 

 

BIBKO GmbH

www.bibko.com


ComTec v/færdigbetonproduktion

ComTec v/elementproduktion