Vis siden i mobilvisning
Dansk Svenska Norsk
 

 

CPT har løsningen!

Farvedosering

 

Uanset valg af farvetype kan CPT i samarbejde med Finke GmbH tilbyde markedets absolut bedste fuldautomatiske systemer til dosering og håndtering af farve.

Pulverfarve

"Universal System", Finkes nye og revolutionerende system til håndtering af farvepulver, som dels indebærer forbedret driftsøkonomi og fleksibilitet for producenten dels udgør et miljøvenligt, nøjagtigt og fuldautomatisk system til anvendelse af farvepigmenter. 

Granulat C og G

Fælles for både granulat type C og G er at de modtages i big bags, og at doserings- og vejeanlægget ikke nødvendigvis skal placeres i direkte tilknytning til blandeanlægget, men kan placeres der, hvor det håndteringsmæssigt er mest fornuftigt.

Vådfarve

Ved anvendelse af vådfarve, hvor den færdigblandede slurry leveres i containere, kan CPT tilbyde en løsning for dosering, opvejning og farvemix samt effektiv spuling af vejebeholderen, hvilket sikrer en fuldstændig tømning og således en løsning, der er uproblematisk ved farveskift. 

Opblandingsanlæg

Ved anvendelse af store mængder farve kan den rigtige løsning være at anvende et opblandingsanlæg, hvor farven modtages i big bags og tømmes i farveblanderen, hvor den ønskede vand mængde tilsættes. Efter endt blandetid pumpes farveslurryen til lagertanken, hvor den opbevares under omrøring og recirkulering.

 

- CPT din garanti for kvalitet!

 

Finke Dosiertechnik GmbH

www.finke-gmbh.de


Finke Universal System

Doseringsanlæg for C-granulat